Gaming

Malmö, Sweden — Dom har fallit i patent- och marknadsdomstolen i målet mellan Konsumentombudsmannen och Elec Games Ltd gällande måttfull spelreklam (English translation follows)

Dom har fallit i patent- och marknadsdomstolen i målet mellan Konsumentombudsmannen och Elec Games Ltd gällande måttfull spelreklam

22 november 2019 – Global Gamings maltesiska dotterbolag Elec Games Ltd stämdes i patent- och marknadsdomstolen i december 2018 av Konsumentombudsmannen som ansåg att Ninja Casinos marknadsföring stred mot kraven på måttfull spelreklam.

Idag har patent och marknadsdomstolen meddelat sitt beslut till parterna. Patent- och marknadsdomstolen har gått på Konsumentombudsmannens linje och ansett att dåvarande marknadsföring brast i måttfullhetshänseende.

Global Gamings vd, Tobias Fagerlund, kommenterar domen: ”Patent- och marknadsdomstolen förtydligar idag det oklara rättsläget gällande marknadsföring av spel. Att vi nu känner till hur domstolen ser på måttfullhetskravet är ett steg i rätt riktning. Samtidigt tycker jag det är tråkigt att vårt varumärke i princip får ta ensamt ansvar för marknadsföringsbudskap som på den tiden var allmänt använda i branschen. Det återstår att se om lagstiftaren anser att domen går tillräckligt långt eller väljer att ytterligare skärpa måttfulhetskravet genom lagstiftning”.

Då bolaget för tillfället inte bedriver någon verksamhet i Sverige och inte heller använder något av de granskade budskapen på marknaden, anses inte domen har någon direkt påverkan på bolagets verksamhet. Som bolaget tidigare kommunicerat har domen inte någon finansiell inverkan på bolaget eftersom den inte är förenad med några ytterligare kostnader utöver juridiskt biträde.

Bolagets jurister granskar nu domen och överväger om det finns anledning att överklaga den. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tobias Fagerlund, VD och Koncernchef
Tel: +46 704 15 05 85
E-post:
tobias.fagerlund@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO
Tel: +46 (0) 8 551 154 31
E-post:
niklas.jonsson@globalgaming.com

Om Global Gaming
Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på PayNPLay tekniken som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömlös online-kasinoupplevelse tack vare förenklingen av registreringsprocessen. Global Gaming är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, med kontaktuppgifter +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se

(English)

Ruling issued in the Swedish Patent and Market Court in the case between the Consumer Ombudsman and Elec Games Ltd regarding moderation in gaming advertising

November 22, 2019 – In December 2018, Global Gaming’s Maltese subsidiary Elec Games Ltd was sued in the Swedish Patent and Market Court by the Consumer Ombudsman who deemed Ninja Casino’s marketing to be in breach of legislation requiring moderation in gambling advertising.

Today, the Patent and Market Court informed the parties of the ruling. The Patent and Market Court supports the Consumer Ombudsman’s opinion and found the marketing messages used at that time to be lacking in moderation.

Global Gaming CEO Tobias Fagerlund commented:” The Patent and Market Court’s decision today clarifies the legal requirements for gambling advertising. Clarity as to how the Court views requirements for moderation in advertising is a step in the right direction. At the same time, I think it is unfortunate that our brand alone should be made responsible for marketing messages that were widely used in the industry at that time. It remains to be seen whether the legislator considers that the ruling sufficient or chooses to further tighten the requirements for moderation through legislation”

As the company is not active in the Swedish market for the time being, nor does it make use of any of the marketing messages in question, the ruling does not have any direct impact on the company’s operations. As previously communicated, the ruling has no financial impact on the company as it is not directly linked to any additional costs besides legal costs.

The company’s legal advisors are currently reviewing the ruling and considering whether there is reason to appeal it.

For further information please contact:

Tobias Fagerlund, CEO
Tel: +46 704 15 05 85
Email: tobias.fagerlund@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO
Tel: +46 (0) 8 551 154 31
Email: niklas.jonsson@globalgaming.com

About Global Gaming

Global Gaming is a challenger in the iGaming industry, delivering innovative and safe gaming services and operating a number of successful casino brands. Its flagship, Ninja Casino, builds on the PayNPLay technology, allowing players to enjoy a safe and seamless online casino experience by simplifying and shortening the registration process. Global Gaming 555 AB is listed on Nasdaq First North in Stockholm. The company’s Certified Adviser is Redeye AB, with contact information, +46 (0) 8 121 576 90, certifiedadvisor@redeye.se

Source: https://globalgaming.com/2019/11/22/dom-har-fallit-i-patent-och-marknadsdomstolen-i-malet-mellan-konsumentombudsmannen-och-elec-games-ltd-gallande-mattfull-spelreklam/